Kontakt

Puni naziv: Smeh d.o.o. Trgovina i usluge
Kratak naziv: Smeh d.o.o.
Adresa: Lovačka 14
  22300 Stara Pazova
Telefon: +381 22 363 637
Telefaks: +381 22 363 980
   
E-pošta: info@smeh.co.rs
Domača stranica: www.smeh.com
   
Direktor: Aleksandar Lazić
   
Matični broj: 20353716
PIB: 105424225
Djelatnost: 51 470 - Trgovina na veliko
   
Banka: Hypo Alpe Adria Banka - Ekspozitura Ušće
Dinarski račun: 165-14815-26
Devizni račun: RS35 1650 0020 2490 4618 43


smeh d.o.o beograd | lovačka 14 | 22300 stara pazova | srbija