Pan-Oston

Kasa je poslednja stvar na koju nailazite u prodavnici. Osećaj koji vas u prodavnici obuzme uveliko zavisi od okruženja kase. Proizvodi preduzeća Pan-Oston su zasnovani i izrađeni sa izuzetnom brižljivošću, shodno najaktuelnijim principima iz oblasti ergonomije, uvažavajući želje i potrebe mušterija. Bilo da te proizvode raspoznajete ili ne, naći ćete ih skoro u svakoj prodavnici na malo.

Preduzeće Pan-Oston BV pruža najinovativnija rešenja za maloprodajno poslovanje u Holandiji, Velikoj Britaniji, Irskoj i drugde. Kao holandsko preduzeće sa finskom istorijom, može se pohvaliti bogatim iskustvom od skoro 40 godina u ovoj oblasti poslovanja. Stručno znanje iz oblasti ergonomije, materijala, tehnologije, trgovine kao i veštine zaposlenih predstavlja jezgro široke lepeze njegovih proizvoda.

Svi proizvodi su oblikovani, izrađeni i održavani shodno principu: "Vaša prodavnica, naša strast."


smeh d.o.o beograd | lovačka 14 | 22300 stara pazova | srbija