O nama

Početak poslovanja našeg preduzeća seže u 1997. godinu opremanjem samoposluga u Sloveniji. Tu delatnost smo nadgrađivali i usavršavali sve vreme i sa svakim projektom sticali nova znanja.  Uvek prisutna timska želja za traženjem ideala u prodaji i skladištenju bila je i biće naša osnovna vodilja, što nas je vinulo na vodeće mesto grane u širem regionu.

Poslovanje je danas rašireno po svim zemljama obližnjeg Balkana, gde smo kao i u Sloveniji osposobljeni počev od razvoja prodajnih koncepata prilagođenih specifičnostima regiona pa sve do realizacije predviđenog i dakako dogovorenog prodajnog interijera.

Naš razvoj i strategija nas vode regionalno preko granica bivše Jugoslavije, ka programskom usavršavanju  celokupnog spektra svih interijernih segmenata, sledeći neprestan projektno-konceptni razvoj.

Svoje znanje i iskustvo smo uvek spremni deliti sa vama - za vaše bolje prodajne uspehe!  

smeh d.o.o beograd | lovačka 14 | 22300 stara pazova | srbija