Konzolni sistem Unicant

Ovaj samonoseći konzolni sistem visoke nosivosti služi jednostranom ili dvostranom skladištenju materijala dugih dimenzija.

  • Samonoseći konzolni sistem velike nosivosti
  • Služi skladištenju materijala dugih dimenzija
  • Noseće ruke različitih dužina i nosivosti
  • Široka lepeza dodataka (zaustavljači, posebni držači, police itd.)
  • Prilagodljivo nameštanje nosećih ruku po visini u razmaku od 50 mm


smeh d.o.o beograd | lovačka 14 | 22300 stara pazova | srbija