Polični sistem Superinox

Polični sistem Superinox ispunjuje specijalne zahteve i potrebe korisnika.

  • Polični regal je napravljen od nerđajućeg čelika.
  • Služi skladištenju higijenski delikatnih stvari (hrana, lekovi, hemijski i korozivni proizvodi isl.)
  • Različitih dimenzija i nosivosti
  • Podešavanje sa korakom 16,5 mm


smeh d.o.o beograd | lovačka 14 | 22300 stara pazova | srbija