Servisiranje i održavanje

Vršimo održavanje i servisiranje naše opreme pod garancijom i van garancije. Za svu opremu obezbeđujemo popravke sa originalnim rezervnim delovima.

Naša služba održavanja nastoji da što brže otkloni sve greške te proizvod vrati mušteriji za nesmetanu upotrebu.

Redovan i stručan servis pomaže u očuvanju upotpunjenog izgleda vaše prodavnice i održava funkcionalnost vaše investicije.


Servisni pregled voznog parka za nabavna kolica

Kod preventivnih pregleda na želju mušterije vršimo precizno proveravanje funkcionisanja kolica. Radi bezbednosti proveravamo sve komponente i u slučaju oštećenja delova iste zamenjujemo originalnim delovima.


Stručno čišćenje nabavnih kolica i mesta za njihov smeštaj

Čistoću nabavnih, transportnih kolica i mesta namenjenih kolicima održavamo blagim čišćenjem pomoću pare te sredstava za čišćenje koja poseduju sertifikat da su ekološka i razgradiva. Tako je otpadna voda besprekorna i može mirno oteći u kanalizaciju. Na isti način održavamo i nadstrešnice za kolica - park boks, depoe i početna mesta za smeštaj kolica.


smeh d.o.o beograd | lovačka 14 | 22300 stara pazova | srbija