Please click the link below to visit our
WSL Refrigeration website:

WWW.WSL-REFRIGERATION.COM

Predstavitev

Začetki poslovanja podjetja segajo v l. 1997 in sicer z opremljanjem samopostrežnih prodajaln v Sloveniji. To dejavnost smo nadgrajevali in izpopolnjevali vsa leta in z vsakim projektom pridobivali nova znanja.  Vedno prisotna teamska želja po iskanju idealov v prodaji in skladiščenju je bila in bo tudi vnaprej naše osnovno vodilo, kar nas je danes postavilo na vodilno mesto v panogi v širši regiji.

Poslovanje je danes razširjeno po vseh državah bližnjega Balkana, kjer smo tako kot v Sloveniji usposobljeni od  razvoja prodajnih konceptov, prilagojenih regijskim specifikam do izvedbe predvidenega in seveda dogovorjenega prodajnega interierja.

Naš razvoj in strategija nas vodita regijsko preko mej bivše Jugoslavije in  k programski  izpopolnitvi celotnega spektra vseh interierskih segmentov, seveda ob nenehnem projektno-konceptnem razvoju.

Vedno smo naše znanje in izkušnje pripravljeni deliti z vami za vaše boljše prodajne uspehe!

smeh d.o.o | gorjupova 13 | 1000 ljubljana | slovenija