Please click the link below to visit our
WSL Refrigeration website:

WWW.WSL-REFRIGERATION.COM

Skladiščna oprema

Uspešnost podjetja je zelo odvisna od kvalitetnega upravljanja z zalogami in skladiščenja. K temu veliko pripomore pravilno in kvalitetno opremljeno skladišče. Urejenost in preglednost v skladišču se zagotovi s pravilno izbiro skladiščnih regalov, ki morajo biti del logističnega procesa podjetja. Kateri regal je za vas najprimernejši je odvisno od vrste dejavnikov, kot so vrsta, količina in obrat skladiščenega blaga, velikost skladiščnega prostora, poteka transportnih poti in že vrsto drugih dejavnikov. Mi vam z našo strokovno usposobljenostjo ter široko paleto regalnih sistemov lahko pomagamo pri opremi vašega skladišča tako v logističnem kot tudi v tehničnem smislu.


smeh d.o.o | gorjupova 13 | 1000 ljubljana | slovenija