Please click the link below to visit our
WSL Refrigeration website:

WWW.WSL-REFRIGERATION.COM

Prevozni oz. premični sistem Mobipal

S tovrstnimi sistemi se maksimalno povečajo skladiščne kapacitete pri obstoječih dimenzijah skladiščnih prostorov.

  • Vključuje vodilne in prevozne tire, bazne konstrukcije s pogonskimi motorji ter krmilno opremo
  • V krmilno opremo so zajeti glavna krmilna omara s stikali, električne povezave, vsa potrebna elektronska in mehanska zaščita
  • Krmilni program je Simantik Mikro/DOS (Windows) proizvajalca Siemens
  • Uporaben pri vseh načinih skladiščenja (paletno, polično, konzolno)
  • Sistem se tako dimenzijsko kot tudi v smislu nosilnosti prilagodi vsakemu uporabniku posebej
  • Celotni investicijski stroški s tovrstnimi sistemi so nižji glede na skladiščne kapacitete
  • Z uporabo tega sistema se uporabniku znižajo operativni stroški skladiščenja, kot so ogrevanje, hlajenje, osvetlitev, krajše transportne poti, ipd.
  • Sistem Mobipal je možno vgraditi v nove kot tudi v že obstoječe skladiščne prostore


  • smeh d.o.o | gorjupova 13 | 1000 ljubljana | slovenija